Habitatge unifamiliar Campelles, obra nova

Habitatge unifamiliar a Campelles

La construcció residencial en els espais rurals està sotmesa a pautes de construcció molt rígides, que obliguen els arquitectes a buscar alternatives creatives que resolguin les exigències de partida dels promotors, alhora que es mantinguin fidels a les exigències legals exigides sobre construcció. Aquest és un clar exemple d’una edificació residencial, el programa de la qual es resol a base d’un projecte senzill però innovador, i respectuós amb el context circumdant.

EMPLAÇAMENT:

Campelles. Girona.

COLABORADORS:

Sebastià Aguilera, aparejador, David Corominas, interiorismo, y Jon Iñurrategui y Jordi Batlle.

FOTOGRAFÍA:

Fotografía: Eugeni Pons.

Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles
Obra nova, habitatge unifamiliar Campelles